วิธีวัดขนาดแหวนอย่างง่าย
วิธีที่ 1 กรณีที่คุณมีแหวนที่เหมาะกับนิ้วอยู่แล้ว วิธีนี้ค่อนข้างแน่นอนที่สุดค่ะ

ให้นำวงเดิมที่ใส่อยู่มาวางทาบบนไม้บันทัด โดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านในของโดยวัดหน่วยเป็นมิลลิเมตร (1 เซนติเมตร = 10 มิลลิเมตร)
แล้วเปรียบเทียบตามตาราง ในช่องหัวข้อ "เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน" ด้านล่างได้ทันที

วิธีที่ 2 กรณีที่คุณยังไม่มีแหวน

สร้างขนาดของแหวนด้วยตัวคุณเอง ด้วยการ Print แถบวัดขนาดแหวน(ตัดตามรูป) จากนั้นนำแถมวัดขนาดแหวนมาพันรอบนิ้วที่ต้องการสอดส่วนปลาย
สีฟ้าอ่อน ในช่อง cut here (ไม่ให้แน่นหรือหลวมเกินไป หรือตามต้องการ) นำค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับตาราง

หรือมีวิธีง่ายๆดังนี้

ตัดกระดาษเป็นแถบยาว ความกว้างไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร แล้วพันแถบกระดาษรอบโคนนิ้วมือที่ต้องการสวมแหวน โดยพันให้รอบนิ้วมือพอดี
ไม่รัดแน่นจนกดนิ้วมือจมลงไป

ข้อควรระวัง สำหรับผู้ที่มีข้อนิ้วใหญ่ ควรวัดขนาดโดยการพันแถบกระดาษบริเวณข้อนิ้วแทนการพันบริเวณโคนนิ้ว
ใช้ปากกาขีดเส้นตรงจุดที่กระดาษทั้งสองด้านมาบรรจบกัน เพื่อแสดงตำแหน่งบริเวณที่แถบกระดาษพันรอบนิ้วมือ
นำแถบกระดาษกางออก วางทาบบนไม้บันทัด เพื่อวัดความยาวที่ขีดเส้นทำสัญลักษณ์เอาไว้ แล้วดูขนาดตามตาราง
ในหัวข้อ "เส้นรอบวงใน หรือ รอบนิ้ว" ด้านล่างได้ทันที

หรือ
นำลวด หรือ เส้นด้าย หรือ โบว์เส้นเล็กๆ ที่ใช้ห่อของขวัญ หรือ ผูกผมมาพันรอบโคนนิ้วมือที่ต้องการสวมโดยพันให้รอบนิ้วมือพอดี ไม่รัดแน่นจนกดผิวนิ้วมือจมลงไป

ข้อควรระวัง สำหรับผู้ที่มีข้อนิ้วใหญ่ ควรวัดขนาดโดยการพันแถบกระดาษบริเวณข้อนิ้วแทนการพันบริเวณโคนนิ้ว
แล้วเอาขนาดความยาวรอบนิ้วที่ได้ มาทาบวัดกับไม้บรรทัด โดยวัดหน่วยเป็นมิลลิเมตร (1 เซนติเมตร = 10 มิลลิเมตร)
แล้วเปรียบเทียบตามตาราง ในช่องหัวข้อ "เส้นรอบวงใน หรือ รอบนิ้ว" ด้านล่างได้ทันที


วิธีที่ 3 หากท่านเกรงว่าการวัดขนาดแหวนด้วยตนเองตามวิธีข้างต้นจะไม่พอดี
ขอแนะนำให้ท่านแวะร้านขายเครื่องประดับ หรือ ร้านทองใกล้บ้านของท่าน เพื่อทดลองใส่ขนาดแหวนที่ถูกต้อง
แล้วจึงทำการแจ้งขนาดแหวนที่ท่านต้องการสั่งซื้อจากทางเราตารางการเปรียบเทียบขนาดแหวน 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ของ บริษัท ห้างทองเมืองทอง จำกัด

visitor counter